Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Datum

22 sep 2022

Tid

16:00 - 16:25

Plats

Yttrandefrihetstorget, Bokmässan

Göteborg

Att stärka barns självkänsla genom modersmålet

Frågan om modersmål diskuteras allt mer. I politiken hörs krav på att tona ner eller helt slopa modersmålsundervisningen samtidigt som fler pekar på modersmålets avgörande betydelse för barn och ungas identitet, tillhörighet och språkliga utveckling. 

Välkommen till ett samtal om flerspråkighet som resurs och litteraturens betydelse där Carole Bloch, verksamhetschef för Alma-prisvinnarna PRAESA, och Karin Hansson, projektledare för Världens läsare!, samtalar med Daniel Gustafsson, verksamhetschef för Översättarcentrum, om sina initiativ för att lyfta barn och ungas självkänsla och läslust.

PRAESA (Project for the Study of Alternative Education in South Africa), är en organisation baserad i Kapstaden som bedriver läsfrämjande arbete för barn och ungdomar. De fick ALMA-priset 2015 för att de ”på ett innovativt och handlingskraftigt sätt arbetar de för att lyfta fram litteraturens betydelse för både individens och samhällets utveckling”. År 2014 tilldelades PRAESA Asahi Reading Promotion Award, ett läsfrämjande pris instiftat av IBBY, International Board on Books for Young People.

Världens läsare! drivs sedan 2021 av Översättarcentrum. Projektet går ut på att uppmuntra flerspråkiga barn att utveckla sin språkliga superkraft och se sitt andra modersmål som en tillgång. På detta sätt vill man öka känslan av delaktighet och tillhörighet i samhället och inspirera till språkutveckling.

Medverkande: Carole Bloch, Karin Hansson och Daniel Gustafsson.

Arrangör: ALMA och Översättarcentrum.