Sök översättare

Datum

22 sep 2022

Tid

09:00 - 09:45

Plats

Svenska mässan, Rum R17-18

Medlemsfrukost i Göteborg

I samband med Bokmässan inbjuder Översättarcentrum traditionsenligt sina medlemmar på frukost i Rum för översättning (R 17-18) torsdagen den 22/9 kl 09:00.

Kom och träffa kollegor, samt passa på att fråga oss på kansliet vad vi har på gång. Ingen föranmälan behövs!