Sök översättare

Engelsk språkgrupp

Är du översättare till eller från engelska? I så fall kanske du vill delta i en engelsk språkgrupp som träffas digitalt några gånger per termin och diskuterar översättningsfrågor. Vill du vara med? Mejla i så fall: info@oversattarcentrum.se