Sök översättare

Välkommen till ÖC

Översättarcentrum (ÖC) är en medlemsorganisation för skön- och facklitterära översättare. Vi förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden. Våra uppdragsgivare är främst förlag, men även organisationer, företag och privatpersoner inom kultursektorn.

Utöver att förmedla översättningsuppdrag arrangerar vi seminarier, medlemskvällar och kurser. Vi arbetar för att belysa översättaryrkets olika aspekter och öka kunskapen om litterär översättning. Vi ger även ut den prisbelönta tidskriften Med andra ord, driver skolprojektet Världens läsare! samt producerar podden Rum för översättning.

ÖC är en ideell förening som finansieras av verksamhetsbidrag respektive produktionsstöd för tidskriften Med andra ord från Kulturrådet. Därutöver har ÖC intäkter från medlemsavgifter, projektbidrag och prenumerationer.