Sök översättare

Litteraturens dolda gudar

RFÖ-podden möter Nils Håkanson, vars översättningshistoriska bok ”Dolda gudar” har rönt stor uppmärksamhet och skapat brett intresse för ämnet. Vad som menas med existentiell översättning och hur stor roll översättaren spelar i verket är några av de frågor vi försöker reda ut. Samt inte minst varför vi behöver litteraturens dolda gudar.