Sök översättare

Översättarens värde

Hur värderas översättare och deras arbete av omvärlden – ekonomiskt, socialt, litterärt? Vad säger forskningen och erfarenheten? I detta avsnitt av RFÖ-podden undersöker vi olika aspekter av översättares och översättningars värde, från ersättningsnivåer till litteraturkritik. Daniel Gustafsson samtalar med Elin Svahn, översättare och forskare i Översättningsvetenskap, samt Inger Johansson, som har fackliga och professionella erfarenheter från ett långt yrkesliv.