Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Det här gör vi

Översättarcentrum erbjuder kostnadsfria besök på folk- och skolbibliotek inom ramen för Världens läsare! Våra primära samarbetspartner är bibliotek i områden med hög andel flerspråkiga elever. Vi vänder oss till två målgrupper: barn i åldern 10–13 år och unga i åldern 15–20 år.

Översättarbesök för barn 10–13 år

Dessa besök är grunden i vår verksamhet. De syftar till att på ett lekfullt och nyfiket sätt introducera barnen till att deras språkkompetens är guld värd och uppmuntra dem att fortsätta utveckla den. Besöken äger rum på folk- eller skolbiblioteket i samråd med ansvarig bibliotekarie och tar ca 45 min. Vi ser gärna att klasser över 20 elever delas i två grupper och att översättarna tar dessa grupper efter varandra med en kort paus.

Besöket är indelat i tre delar där översättarna bland annat berättar om böcker som de har översatt och vad det innebär att vara översättare. Under besöken görs även mindre översättningsövningar. Mycket fokus läggs på barnens språkliga kompetens och intresse.

Workshops för unga 1520 år

För unga i åldern 15–20 år utvecklar vi under 2022–2023 workshops som äger rum efter skoltid. Även dessa sker i samarbete med folk- och skolbibliotek utifrån behov och intresse. En workshop under upparbetning är till exempel om undertextning där deltagarna får testa att undertexta film/tv-serie, lära sig mer om yrket och inspireras att fortsätta utveckla alla sina språk.

Intresserad av att ta emot besök?

Är du och din verksamhet intresserad av att ta emot översättare för ett besök eller en workshop? Hör av dig!

Kontakt: VL@oversattarcentrum.se