Sök översättare

Nyhetsbrev

Vill du veta mer om vår verksamhet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att uppge din mejladress nedan.

Skickar...

Tack!

Godkänn våra villkor

Det här gör vi

Översättarcentrum erbjuder kostnadsfria besök och workshops på folk- och skolbibliotek inom ramen för Världens läsare! Våra primära samarbetspartner är bibliotek i områden med hög andel flerspråkiga elever. Vi vänder oss främst till två målgrupper: barn i åldern 10–13 år och unga i åldern 15–20 år.

Översättarbesök

Dessa besök är grunden i vår verksamhet och riktar sig till barn 10–13 år. De syftar till att på ett lekfullt och nyfiket sätt introducera barnen till att deras språkkompetens är värdefull och uppmuntra dem att fortsätta utveckla den. Besöken äger rum på folk- eller skolbibliotek i samråd med ansvarig bibliotekarie och tar ca 45 min. Vi ser gärna att klasser med fler än 20 elever delas i två grupper och att översättarna tar dessa grupper efter varandra med en kort paus. Den andra elevgruppen uppmuntras att utforska biblioteket under tiden.

Besöket är indelat i tre delar där översättarna bland annat berättar om böcker som de har översatt och vad det innebär att vara översättare. Under besöken görs även enklare översättningsövningar. Mycket fokus läggs på barnens språkliga kompetens och intresse. Vi vill gärna att ansvarig lärare närvarar under besöket eftersom de känner barnen bäst och då kan arbeta vidare med språkövningarna vid senare tillfälle.

Workshops

Vi håller workshops som äger rum efter skoltid. Även dessa sker i samarbete med folk- och skolbibliotek utifrån behov och intresse. Vi erbjuder följande workshops:

Undertextning

Riktar sig till ungdomar i åldern 15–20 år. Denna workshop passar för små grupper på tre–fem ungdomar som kan delta vid varje tillfälle (eftersom tekniken är begränsad). Varje tillfälle brukar vara ca 90 min med en paus i mitten då vi bjuder på fika. Syftet med workshopen är att få ungdomarna att intressera sig för språk och översättning på nya sätt, här genom rörlig bild i kombination med text. Det krävs inga större förberedelser då vi har det mesta färdigt (programvara, professionella undertextare etc). Däremot behöver vi ha tillgång till datorer på plats (tyvärr går det inte med Ipads). 

Vi möts i språket

Vår andra workshop är den mellan föräldrar och barn. Språken i gruppen kan variera. Tanken är att barnet och föräldern tillsammans översätter en valfri text (en sång, dikt, berättelse etc) som de får vägledning i av översättaren. I detta samarbete kan båda parter hjälpas åt: barnet som oftast talar bättre svenska, och föräldern som talar hemspråket/modersmålet bäst. Sedan kan deltagarna presentera eller läsa upp sina verk/arbeten för varandra om de skulle vilja, eller göra det i form av en utställning eller en trycksak. Här bör deltagarna vara max tolv. Fika ingår.

När det gäller workshops vill vi att barnen/ungdomarna föranmäler sig via biblioteket, för att vi ska veta att det finns intresse och även kunna planera lite utifrån deltagarna. Vi håller även på att ta fram en workshop i att översätta manga tillsammans med två japanska översättare som är bosatta i Sverige.

Alla våra översättarbesök och workshops är kostnadsfria. Världens läsare! finansieras av Kulturrådet, Region Stockholm och Stiftelsen Natur & Kultur.

Intresserad av att ta emot besök?

Är du och din verksamhet intresserad av att ta emot översättare för ett besök eller en workshop? Hör av dig!

Kontakt: VL@oversattarcentrum.se

Här hittar du svar på vanliga frågor om Världens läsare!