Sök översättare

Datum

10 nov 2021

Du sköna nya värld

I det här samtalet möts sociologen Roland Paulsen, fackklubbsordföranden Linus Kollberg och översättningsvetaren Elin Svahn för att blicka framåt och försöka förutspå vad ett kommande eventuellt teknikskifte kan innebära för översättaryrket i form av ökad användning av maskinöversättning och översättningsverktyg. Hur kan den enskilda litterära översättaren dra fördel av tekniken? Behöver översättaryrket som helhet förbereda sig redan nu? Och om vi får önska fritt – vad kan ett sådant teknikskifte leda till i den bästa av världar?