Sök översättare

Datum

11 nov 2021

Framtidens översättningskritik

Den översatta litteraturen utgör en stor del av den svenska bokutgivningen, ändå nämns översättningar och översättare sällan annat än parentetiskt i den samtida litteraturkritiken. Under ledning av kritikern Björn Kohlström samtalar litteratur- och teaterkritikern Mikaela Blomqvist, kulturjournalisten Margareta Flygt och översättaren och författaren Lars Kleberg med varandra om översättningens och översättarens roll i en kritik som får allt mindre utrymme. Hur ser översättningskritiken ut idag, och hur skulle den kunna se ut i framtiden?