Sök översättare

Datum

30 sep 2020

Liveöversättning på Hieronymusdagen 2020: Annakarin Thorburn översätter ”La Perra” av Pilar Quintana

Översättarcentrum ger på Hieronymusdagen en inblick i översättarens verkstad genom liveöversättningar. Här ser vi Annakarin Thorburn översätta ineldningen till romanen ”La Perra” av Pilar Quintana. Daniel Gustafsson från ÖC leder oss genom processen.