Sök översättare

Datum

30 sep 2020

Liveöversättning på Hieronymusdagen 2020: Erik Andersson översätter ”Montana” av Frank Zappa

Översättarcentrum ger på Hieronymusdagen en inblick i översättarens verkstad genom liveöversättningar. Här ser vi Erik Andersson i aktion när han ger Frank Zappas låt ”Montana” en svensk språkdräkt. Anna Lindberg från ÖC leder oss genom processen.