Sök översättare

Datum

30 sep 2020

Liveöversättning på Hieronymusdagen 2020: John Swedenmark översätter isländsk poesi

Översättarcentrum ger på Hieronymusdagen en inblick i översättarens verkstad. Här möter vi John Swedenmark som berättar om sina aktuella översättningar av två mycket olika isländska diktare ur olika sekler: det tidiga1800-talets Skáld-Rósa Guðmundsdóttir och den samtida Ásta Fanney