Sök översättare

Datum

21 dec 2020

Översättarsamtal med Inger Johansson

Inger Johansson höll 11 december 2020 en öppen föreläsning för magisterstudenter i översättning på HDK Valand om sin mångåriga gärning i litteraturens tjänst. Översättarcentrum har glädjen att publicera föreläsningen ”Eremitens sång. Efter miljoner munsbitar Mircea” här på vår YouTube-kanal i samarbete med HDK Valand. Föreläsningen hölls på zoom, bild- och ljudkvalitet är därefter.