Sök översättare

Datum

09 nov 2021

Översättning, representation och identitet

Vilka utmaningar innebär det för en översättare att återge erfarenheter som hen inte själv har? Vad händer när översättare som rasifieras som vita översätter böcker som tematiserar erfarenheter av exempelvis antisvart rasism? Jennifer Hayashida, Mara Lee och Niclas Hval för ett samtal om vilken roll makt, identitet och representation spelar i översättandets individuella och strukturella förutsättningar. Alla tre är aktiva både som översättare och inom akademin.