Sök översättare

Datum

11 nov 2021

Skandinaviska broar

Vad innebär det att översätta mellan de skandinaviska språken? Det är språk som ligger varandra nära, geografiskt och språkmässigt, men ändå skiljer sig åt. Översättarna Kasper Bartolin (DK), Anna Kleiva (NO) och Marie Lundquist samtalar om behovet av att översätta mellan de skandinaviska språken och hur det är att arbeta i spänningsfältet mellan språk som liknar varandra så mycket. Kan den skandinaviska översättningen fungera som en bro till författarskap eller behövs den egentligen inte?