Till kassan (0)

Nummer

100

Pris

50 kr

Förvandlingar del 1.

I Med andra ords extra tjocka hundrade nummer hyllar vi litterära översättare och deras förvandlingsnummer: En förvandling kan vara ett rent hantverk. Den kan vara historiskt världsavgörande eller en evolutionär kallelse från framtiden. Den kan vara skenbar och försåtlig, tveksam men nödvändig, en balansgång, en nedtonad kompromiss.

Den kan säga: ”Hart ist Leiden” och ”Still, still, mein Kind, hier gibt es nichts” och ingen vet med säkerhet om det var tanken från början. En förvandling kan inge stark lust att frångå protokollet. Kräva en natts sömn och dröm. Den kan utmynna i kallsvett, gnista och förälskelse. Den kan bli en ny bibel och den kan vara hemlig.

Trumvirvel: Med andra ords extra tjocka jubileumsnummer presenterar förvandlingar av Olga Tokarczuk, Jan Henrik Swahn, Jasim Mohamed, Gun-Britt Sundström, Jan Erik Bornlid, Madeleine Gustafsson, Nils Håkanson, Janina Orlov, Erik Andersson.


Andra nummer