Till kassan (0)

Nummer

73

Pris

40 kr

Nummer 73, december 2012: Translatio – eller den kinesiska poesins skönhetsfläck: filosofen och sinologen Martin Svensson Ekström går till botten med metaforbegreppets ställning i den kinesiska antika poesin | Agent nr 73: kulturråd i Peking, Eva Ekeroth tipsar om den nya kinesiska litteraturen | Tema: Översättning och makt i en postkolonial värld. Édouard Glissant och rätten att vara opak | Kritik: Översättbarhet/ Translatability m.m.


Andra nummer