Till kassan (0)

Nummer

81

Pris

40 kr

Nummer 81, december 2014: Annika Bäckström högtidlighåller dagen när den tjuvasiske poeten Ajgi skulle ha fyllt 80 | Jan Stolpe presenterar det elaka kåseri som oförtjänt fläckade ner David Sprengels rykte som översättare | John Swedenmark diskuterar entelecheiaenergeia och dynamis med en Aristotelesöversättare | Lexikon över det oöversättbara | Nyskriven kungadrapa på isländska och svenska | Och ordet som skärskådas är ”mångförslagen”!


Andra nummer