Till kassan (0)

Nummer

78

Pris

40 kr

Nummer 78, mars 2014: Vi har översatt den amerikanska översättaren och poeten Rosmarie Waldrops två essäer Demiurgens glädje och Oreducerbara skillnader. |  MAOs litterära agent: napolitanska författaren Valeria Parrella skriver om tre italienska pärlor som genast bör översättas till svenska. Av Parrella finns två romaner på svenska: Väntrum (2011) och Avskedsbrev (2012) i översättning av Ida Andersen och utgiven på Astor förlag. |  Kritik: Översättning, stil och lingvistiska metoder. Ny antologi recenseras av Alva Dahl


Andra nummer