Till kassan (0)

Nummer

67

Pris

40 kr

Nummer 67, juni 2011: Debatt: språkregler och språkförnyelse. Carl G Liungman ser faror i att bryta språkets konventioner. | Schumannvansinne, eller att färdas i i en gul Talbot. Följ med Friederike Mayröckers översättare Ulla Ekblad-Forsgren på en resa i språk och hågkomster. | Intervju: Elisabeth Mansén nyöversätter Virginia Woolfs klassiska essä Ett eget rum för första gången sedan Jane Lundblads översättning från 1958. | Kritik: Litteratur i gränszonen – Transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspektiv. Johanna Lindbladh recenserar. Med mera. Glad sommar!


Andra nummer