Till kassan (0)

Nummer

88

Pris

40 kr

Nummer 88, september 2016: Om främlingen-översättaren-författaren: Julia Kristeva skriver om kärleken till det andra språket och översättaren som motgift mot den globala banaliseringen | Heta defekta röster: Maria Zennström om Jhumpa Lahiris essäbok Med andra ord och Katja Petrowskajas roman Esther kanske – två verk som skrivits på ett andra (eller tredje) språk | Erik Falk forskar om världslitteratur och har läst den franska litteratursociologen Pascale Casanovas bok La Langue mondiale: traduction et domination där översättaren fungerar som förvaltare och skapare av symboliskt kapital i kampen mellan litteraturer | Hur översätter man Daniel Kehlmanns många konjunktivformer till svenska i den tyska romanen Die Vermessung der Welt? Lars W. Freij visste.


Andra nummer