Till kassan (0)

Nummer

96

Pris

40 kr

För många översättare är den egna identiteten en icke-fråga. Men vad innebär det att vara främling för texten? Är det något en översättare behöver tänka på? En essä av Daniel Gustafsson om identitet, språk och ansvar.

På 70-talet gjorde Joan Didion två resor till amerikanska södern och Kalifornien. Anteckningarna från denna resa utkom 2017 med titeln South and West – From a Notebook. Nästan 50 år senare reser översättaren Magdalena Sørensen i hennes fotspår, med anteckningsboken i högsta hugg.

Med utgångspunkt i sin översättning av Elif Batumans Idioten undersöker översättaren Anna Lindberg vad det betyder att känna igen sig i texten man översätter. En essä om method acting, blinda fläckar och frågor vi alla bör ställa oss.

Amanda Svensson fick i uppdrag att översätta en pjäs och tog kontakt med en erfaren kollega för att ställa några frågor. Ett mejlsamtal med Kerstin Gustafsson om dramatiköversättandets tricks och fallgropar.

John Swedenmark recenserar Traduire comme transhumer av Mirelle Gansel, en essä med särskild fäbless för översättandes etiska dimension.


Andra nummer