Till kassan (0)

Nummer

23

Pris

25 kr

Nummer 23, juli 2000, tar upp frågan i vilken utsträckning översättaren själv är författare. Boel Unnerstad besöker ett Kerstin Ekman-seminarium, Ulla Ekblad-Forsgren skriver om samtida tysk litteratur och Sven-Erik Täckmark reflekterar över vad man egentligen översätter. Vidare: Per Svenson skådar ljuset hos tre målare, Erik Andersson besöker Ikea, insändare, rapporter, kallelser… Årets hittills tjockaste nummer.


Andra nummer