Till kassan (0)

Nummer

68

Pris

40 kr

Nummer 68, september 2011. Essä: Mårten Westö om modersmålets tvång. Vart är det finlandssvenska språket på väg? | Krönika Alva Dahl | Agent nr 68 i Danmark! Författaren Lars Frost ger sina tre bästa tips på dansk litteratur | Ett torn av Annantid – och presens particip. Cecilia Hansson intervjuar Aimée Delblanc om mastodontöversättningen av Uwe Tellkamps tyska roman Tornet | Klingande materia: Yves Bonnefoy och poesiöversättning | maos shibboleth m.m.


Andra nummer