Till kassan (0)

Nummer

51

Pris

35 kr

Nummer 51, juni 2007: Kärlek och självterapi. Olyckor och hemliga kanaler. Kyla. Is. Snö – Alla vägar leder till översättning. Intervju med polsköversättaren Beata Walczak-Larsson | Agent nr 51. Vem ska ta sig an alla skatter som gömmer sig i den nya finska prosan? Maria Antas ger tips till översättare och förlag | Kritik. Jörgen Gassilewski skriver om ett praktverk som illusterar en klassikeröversättandets guldålder: Texter från Sapfo till Strindberg | mao testar palindromen som översättningskonst | Dada är allt! Svenska tzaraister diktar | maos schibboleth, bokmässan mm


Andra nummer