Till kassan (0)

Nummer

52

Pris

35 kr

Nummer 52, september 2007: Gunnar Ekelöf 100 år | Nya och gamla valfrändskaper: Peter Handberg om en kollega i forna Östtyskland. | Översättaren Ulrika Wallenström om W.G. Sebald i en intervju. | Fransköversättaren Kristina Ekelund sneglar åt fotbollens Zlatan för moralisk uppryckning. | Agenten: Tre litteraturtips från Centralamerika.


Andra nummer