Till kassan (0)

Nummer

104

Pris

40 kr

Slut i lager

När är det dags för ett litterärt verk att nyöversättas? På vilka sätt åldras egentligen en översättning? Hur kommer det sig att daterade översättningar kan komma ut i ständigt nya utgåvor? I detta nummers tema nyöversättning skriver Christian Ekvall om Orwell och Hemingway, Elin Svahn om icke-nyöversättningar och filosoferna Martin Gustafssonoch Lars Hertzberg om att nyöversätta Wittgensteins Filosofiska undersökningar. | Filosofen Anna Petronella Foultier har översatt skönlitteratur och filosofi från franska, tyska och engelska. Här skriver hon om att översätta Simone de Beauvoirs genreöverskridande filosofi med exempel från Beauvoirs essäer samlade i Brigitte Bardot och Lolitasyndromet. | Professor i översättningsvetenskap Yvonne Lindqvist recenserar kritikern och litteraturvetaren Claes Wahlins doktorsavhandling Att anlita översättning: Chaucer, Dryden, Arnold. Pound.


Andra nummer