Till kassan (0)

Nummer

33

Pris

25 kr

Nummer 33, december 2002, är ett temanummer om poesiöversättning/poesitolkning. I detta extratjocka nummer hittar du artiklar av bl.a. Gunnar Harding, Marie Lundquist, Anders Bodegård och Jonas Ellerström.


Andra nummer