Till kassan (0)

Nummer

105

Pris

40 kr

Läsa – skriva – översätta – redigera är verksamheter som kliver in i och förutsätter varandra. Nummer 105 av MAO handlar om att bygga broar och hur de (inte) fungerar. Hassan Blasims nya med med finska lokalfärg, utan censur. Underkastelse, njutning och stölder: Saskia Vogel går i spår. This life: filosofisk översättning i takt och ton. Franskans tvåspråkighet. Vi recenserar böcker om aktivism och översättning som syns.


Andra nummer