Till kassan (0)

Nummer

115

Pris

50 kr

I detta nummer

Niclas Hval träffar sin egen AI-bot och blir besviken.

Elin Svahn samtalar med översättningsforskare om läget för maskinerna och översättarna.

Erik Macqueen om att översätta Elliot Pages självbiografi Pageboy.

Linus Kollberg höjer att varnande finger från sin erfarenhet som undertextare – låt inte AI bli ett verktyg för att försämra villkoren för översättaren.

Tre poeter tryckte sina dikter genom Google translate – en reflektion över projektet String figures.

Snabbare, billigare, enklare med maskinernas hjälp – Miriam Neidhardt har testat och jämfört.

Helena Hansson berättar om vad maskinerna gör för henne.

Recension av forskningsantologi med tema maskinöversättning.

 

 

Artiklar ur numret:

Alla är rädda för spöket – undertextarna och det sluttande planet