Till kassan (0)

Nummer

83

Pris

40 kr

Nummer 83, juni 2015: Essä av Kristoffer Leandoer: ”Vem är en översättning av vem?” |Till det mångstämmigas försvar: Emi-Simone Zavall | Intervju med Jimmy Ginsby | Översättningshistoria: August Hagberg och Shakespeare | MAOs shibboleth


Andra nummer