Till kassan (0)

Nummer

75

Pris

40 kr

Nummer 75, juni 2013: Mara Lee följer den kanadensiska författaren Anne Carsons textkonst i fallet, i rörelsen, i det erotiska verbet. | Anne Carson har översatt Sofokles, Euripides och Aischylos i volymen An Oresteia. Vi har översatt hennes förord till Elektra | MAOs litterära agent i Grekland! | Niklas Haga recenserar en översättning av Sapfo och Alkaios | Översättaren Jonas Rasmussen om brus och tröskelspråk i den danska poesin. | MAOs shibboleth


Andra nummer