Till kassan (0)

Nummer

80

Pris

40 kr

Nummer 80, september 2014: Vi har översatt Lawrence Venutis essä ”Översättningar i undervisningen” från den nya antologin Translation Changes Everything. Om att synliggöra  översättningsstrategier i undervisning av ”world literature” | Översättningsforskaren Cecilia Alvstad kommenterar Venuti ur ett nordiskt perspektiv | Annanhet och bekräftelse: Jeana Jarlsbo har läst en ny fransk antologi om kvinnliga översättare. Läs om Jelinek och Yourcenar! | Vad är grejen med alla presensparticip i den svenska prosan? John Swedenmark andeskådar


Andra nummer