Till kassan (0)

Nummer

25

Pris

25 kr

Nummer 25, december 2000, har som sitt ämne språkets förändringar. Öjevind Lång håller snabbkurs i amerikansk rapparslang, som bidragit med många nya ord och uttryck de senaste åren. Hur ordböckerna och litteraturen speglar de pågående förvandlingarna får du veta i recensionsavdelningen, som tar sig an Nyordsboken, senaste upplagan av Norstedts Stora och en antologi med nya tyska författare. Och Per Svenson berättar historien om hur kronprins Gustaf Adolf bar sig åt för att skaffa sig ett nytt jag.


Andra nummer