Till kassan (0)

Nummer

114

Pris

50 kr

I detta nummer:

Isabella Nilsson skriver om hur översättandet av bunden vers är ett sätt att lära sig leva i världen

Anna Blennow går på djupet med Ingvar Björkesons betydelse för svenskarnas tillgång till antikens verk

Intervju med Lars Gustaf Andersson om hans översättning av Ilya Kaminskys Dansa i Odessa

Johan Sandberg McGuinne om vilka koloniala spår och sår som blottas när man översätter från och till samiska språk

Samtal med Nils Håkanson och Rebecka Kärde om översättningskritik

Recensioner av Ordagrant, Translating Myself and Others och Translation and Genre

 

Artiklar ur numret:

Konsten att rimma sig rimlig eller hur jag lärde mig att älska min nästa (nästan)

Samisk översättning korsar koloniala gränser